Anamari Hrup je umetnica s širokim spektrom delovanja. 

Blizu ji je tako veščina tradicionalnega slikarstva, kot tudi eklekticizem, poetika in duhovitost konceptualne umetnosti. Slikarka svoje delo razvija skozi raziskovanje in uporabo različnih medijev, interpretacijo pa prepusti gledalcu. Zanima jo človekova zaznava, ki je plod predhodnih izkušenj, sistemov prepričanj in vplivov sodobnega okolja ter se dogaja v prostoru med individualnim in kolektivnim. 

8.jpg

Anamari Hrup is an artist of wide ranging, at once at home with the traditional craft of the painter and the eclecticism, the poetic and the wit of the conceptual artist.  She is a painter using a various mediums of expression, developing the theme of her works through research and examination while she leaves the interpretation to the viewer. Her interest lies in human perception, which is conglomeration of previous experience, belief systems, influenced by contemporary society and is occuring in the field between individual and collective. 

Best Friends Fish Lunch (BFFL), 2016, tuš na papir/ink on paper, 21 x 14 cm