top of page
Serija / Series
All Things Grow

 

 

Serija je poklon dvema drevesoma magnolije, ki sta do nedavnega krasili sosesko, v kateri slikarka živi in dela. Jeseni 2016 sta bili žal posekani. Drevesi, ki v realnem svetu ne obstajata več, sta vzrok za začetek serije All Things Grow, ki jo je umetnica pričela razvijati v zgodnji pomladi leta 2015.

Gibanje, ki ga gledalec lahko začuti, ko opazuje sliko, je pomemben posrednik čustvenega doživetja, sporočila in preobrazbe vpliva, ki se dogaja med sliko in gledalcem. Umetnica izbira akrilne barve, ki ji zaradi hitrega sušenja omogočajo, da se odreče nadzoru v svojem slikarskem procesu.

 

The series is homage to two magnolia trees which used to be the first blooming trees in the artist's neighbourhood until recently when they were unfortunately cut down. They were a reason she started All Things Grow Series in early Spring 2015. 
The movement the spectator can sense contemplating the painting is important mediator of feelings, message and transformation of the impact exchanged between the painting and the viewer.
The painter has chosen acrylic paint which enables her to paint very fast and let go of control during her painting process.

bottom of page